Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Rodinná mediace

Pomáháme ve chvílích, kdy je obtížné se dohodnout o dětech (výchova, péče, kontakt aj.), o fungování doma nebo na rozvodovém uspořádání. Mediátor nerozhoduje co je dobře nebo špatně, ale zajišťuje bezpečný prostor pro Vaše názory, přání a potřeby a pomáhá hledat cestu k řešení a oboustranně přijatelné dohodě. Mediace předpokládá dobrovolnou a aktivní účast všech stran sporu.
- službu poskytujeme bezplatně

Co je mediace?

- bezpečné a neutrální prostředí pro smírné řešení sporu

- prostor pro hledání dohody přijatelné všemi stranami

- prostor pro Vaše názory, přání a potřeby

- možnost předejití konfliktu nebo jeho ukončení

- možnost výrazně zkrátit soudní jednání nebo se mu příp. i vyhnout


Komu je služba určena?

Pomůžeme Vám, když se nemůžete dohodnout:

- na výchově nebo péči o děti

- na kontaktu s dětmi

- na tom, jak to bude u Vás doma fungovat

- o dětech nebo s dětmi

- na předrozvodovém, rozvodovém nebo porozvodovém uspořádání


Co dělá mediátor?

- mediátor je nestranný odborník na komunikaci, vyjednávání a řešení problémů

- zajišťuje bezpečný a nekonfliktní prostor mediace

- dává vyváženě prostor všem stranám sporu, aby mohly zaznít jejich představy, názory, přání a potřeby

- pomáhá jednotlivé názory, představy a potřeby vyjasňovat

- pomáhá hledat možnosti dohody, kompromisu a řešení přijatelného všemi stranami

- zachovává důvěrnost a mlčenlivost


Ke komu se objednat?

Mgr. Míša Kopalová

Telefonicky na čísle 737 951 323, email: m.kopalova@centrumd8.cz


Měli byste vědět že:

- mediace předpokládá dobrovolnou a aktivní účast všech stran sporu

- výsledkem mediace může být písemná dohoda, která konkrétně popisuje, na čem se strany sporu dohodly

- mediace nenahrazuje soudní rozhodnutí (např. v případě rozvodu či svěření dětí do péče)

- nejde o službu zapsaného mediátora

- mediace není právní pomoc, vyšetřování, diagnostika, psychoterapie nebo rozhodování o tom, kdo má pravdu

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek