Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Projekty

 

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

 

 

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Partneři projektu:    Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.

Zapojené školy:     ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem

                            ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem

                            ZŠ Školní, Roudnice nad Labem

                            ZŠ Mšené-lázně

                            ZŠ Budyně nad Ohří

Doba trvání projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019

Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

KA01         Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného            prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)

KA02         Doučování

KA03         Volnočasové aktivity - Čtenářské dílny

KA04         Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ

KA05         Působení koordinátora inkluze na ZŠ

KA06         Působení školních asistentů na ZŠ

KA07         6ti modulový vzdělávací program na téma "Jak pracovat s heterogenní skupinou a          vytvářet dobré klima školní třídy"

KA08         DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z            marginalizovaných skupin

KA09         Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD

KA10         Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních        služeb

KA11         Řízení projektu

 

 

Další informace:

Ing. Kateřina Hlaváčová, Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., khlavacova@podripskaskola.cz

Tomáš Lukačina, DiS., Město Roudnice nad Labem, tlukacina@roudnicenl.cz

Iveta Fidlerová, Centrum D8, o.p.s., FidlerovaIveta@email.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek