Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Poslání

Poslání:

Posláním služby je profesionální podpora a pomoc náhradním rodinám, které mají v péči nezletilé svěřené dítě. Věnujeme se primárně rodinám, které mají dítě v dlouhodobé pěstounské péči nebo jsou jejich poručníci.
Dále podporujeme zájemce a žadatele (budoucí náhradní rodiče) v procesu získání dítěte do své péče prostřednictvím poskytnutí informací o potřebných postupech a krocích.

Cíle:

 • zvyšování kompetencí pečujících osob
 • podpora pěstounů, poručníků a dětí v jejich péči v náročných životních či výchovných situacích poskytnutím informací, rad a pomoci
 • prostřednictvím návštěv v rodině a další komunikace s dítětem sledovat, jak se dítě v rodině má a zda jsou jeho potřeby naplňovány
 • podpora dobrých rodinných vztahů v rámci náhradní rodiny
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte náhradní rodině s původní rodinou
 • zajištění podpory žadatelů o NRP v průběhu procesu zprostředkování, a to jak v průběhu prověřování a příprav, tak především v průběhu přijímání konkrétního dítěte
 • zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči

Seznam činností, které vykonáváme na základě pověření:

1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona

2) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Zásady naší činnosti

 • naší prioritou jako osoby pověřené sociálně právní ochraně dětí je zájem a blaho dítěte
 • při řešení různých situací se snažíme zohledňovat individualitu každého dítěte i pečujících osob, nasloucháme dětem i dospělým a respektujeme jejich názor
 • s klienty pracujeme na partnerské úrovni
 • informace o klientech jsou vždy důvěrné a jsou předávány jen subjektům, které jsou k tomu ze zákona oprávněny (např. OSPOD)
 • všichni zaměstnanci Centra D8 o.p.s. se řídí etickým kodexem organizace

 

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek