Centrum D8 - pobočka Roudnice n. L.

Odborný tým

 

Chod Odborného sociálního poradenství Klíč - poradna pro rodiny zajišťují:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Johana Elisová - psycholožka, psychoterapeutka

Kontakt:
Tel: 775 725 587                              email: j.elisova@centrumd8.cz

Vzdělání:
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Pedagogika, Jednooborová psychologie

Kurz a vzdělávání:
Systematický kurz arteterapie
Práce s dětskou a adolescentní skupinou
Sebezkušenostní výcvik pro práci s problémovými třídními kolektivy

Praxe:
Školní psycholog na ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem
Česká arteterapeutická asociace
Speciální škola pro slabozraké - školní psycholog

Absolvované Semináře:
Výchovné problémy a poruchy chování v ZŠ
Současné děti a mládež ve škole - jak přistupovat a snížit agresivitu žáků a rodičů
Komunikační styly
Poruchy chování a poruchy osobnosti
Emoční poruchy u žáků ZŠ a východiska pro jejich diagnostiku
Manipulace - zvládání konfliktů
Rizikový rodič, rizikové dítě
Subkultura a životní styly mládeže
Prevence poruch příjmu potravy
Šikana ve školním prostředí a jejich řešení
Týrané a zneužívané dítě z pohledu rodiny, školy a Policie ČR
Stres a škola, psychopatologie žáků
Prevence návykových látek a nelátkové závislosti
Psychické trauma
Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním
Pravidelné supervize - Balintovské skupiny, individuální supervize
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Práce s rodinou klienta

 


Mgr. Radka Rybáková - psycholožka, psychoterapeutka

Kontakt:
Tel: 775 725 875                              email: r.rybakova@centrumd8.cz       

Vzdělání:
Masarykova Univerzita Filozofická fakulta obor Psychologie

Kurzy a vzdělávání:
Psycholog ve zdravotnictví - Univerzita Karlova
Základní kurz v Rorchachově metodě
Kurz Základní krizová intervence
Základy biodynamické psychoterapie
Psychoterapeutický výcvik Kognitivně behaviorální psychoterapie
Balintovská skupina ČLS JEP
Kurz STOB - komplexní kurz redukce nadváhy - terapie KBT
Kurz Grafologie

Praxe:
Lektor rekvalifikačních kurzů, kurzy pro maminky po rodičovské dovolené, motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané
Psycholog - Psychiatrické oddělení - Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Psycholog - Ordinace AT, pro prevenci a léčbu závislosti. Pořádání protidrogových přednášek pro školy.

 

 

 

 

Mgr. Jan Martínek - vedoucí služby a sociální pracovník

Kontakt:
Tel: 777 783 159                             email: j.martinek@centrumd8.cz

Vzdělání:

Kurzy a vzdělání:                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Míša Kopalová- rodinná mediátorka a sociální pracovnice

Kontakt:
Tel: 737 951 323                             email:  m.kopalova@centrumd8.cz

Vzdělání:                                                                                                                                                   

Kurzy a vzdělávání:                                                                                                                                  

Praxe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kamila Klupáková, DiS - rodinný terapeut, sociální pracovnice - Nyní na MD

Vzdělání:
Vyšší odborná škola – sociální práce, Teplice
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence
Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog vydáno MZ ČR
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – program: Sociální politika a sociální práce, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.


Kurz a vzdělávání:
Výcvik telefonické krizové intervence
Sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii vedený Dr. Jitkou Vodňanskou
Supervizní výcvik v rodinné terapii vedený Dr. Jitkou Vodňanskou
Středisko pro mládež a rodinnou terapii Praha (stáž)
Systemická práce s rodinou (Hermés)
Víkendový teoretický seminář "Psychoterapie"
Seminář "Život s AIDS, speciální práce a právní problémy"
Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď" (Marie Štefánová)
Tvarová terapie u dětí (Karel Balcar)
Rodinná diagnostika a terapie (Karel Balcar)
Pravidelná supervize – Mgr. Ivana Vaverková
Práce s rodinou klienta

Absolvované semináře:
Seminář Prof. MUDr. Jiřího Dunovského, Csc. "Týrané a zneužívané dítě"
Odborný seminář "Hodnota abstinence"
Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
Konference "Drogová prevence bez hranic"
Konference "Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování"
Odborný seminář "Trauma a závislost"
Seminář "Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů"
Jdeme společně s láskou (Jiřina Prekopová)
Manipulace - zvládání konfliktů (Jeroným Klimeš)
Manipulace II, problémové klient - zvládání konfliktů (Jeroným Klimeš)
Základy orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže (Společnost sociálních pracovníků)
Podpora dospělých s AD/H/D (Národní institut pro děti a rodinu)
Odborná konference „Spolupráce OSPOD a sociálních služeb“
Odborný seminář „Zapojení rodiny klienta“

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek